X
تبلیغات
ادبیات و موسیقی

مولانا در «مثنوي»، يك جا از عطار نام مي‌برد؛ آن هم در دفتر ششم و هنگام بازگويي قصه سلطان محمود. در «ديوان شمس» نيز چند جا ذكر عطار آمده است. اين‌ها نشان دهنده اين است كه مولانا ارادت عظيمی به عطار داشته است. مولانا، سنايي و عطار را در یک جایگاه مي‌ديده است و هر جا نام سنايي را مي‌آورد، از عطار نيز ياد مي‌كند. 

شباهت ها:

1. مداحی نکردن

2. به کار بردن تمثيل

3.به کار نبردن تعبيرات فني و تکلف آمیز 

4. دایره واژگانی مشترک بین این دو شاعر

5. غزل-داستان

و.....

                                                                                               بخشی از سخنرانی امروز

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 23:54 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 و ساعت 11:38 |
دیدن  نمایش زیبا ، فاخر و اندیشمندانه «سقراط» را به همه دوستداران اندیشه و آزادی توصیه می کنم.

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در شنبه نهم فروردین 1393 و ساعت 0:6 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 و ساعت 23:21 |

گزارش کامل این نشست را در سایت بهاران نیوز ببینیدحسن ختام این برنامه تکنوازی زیبای ساز تنبور بود که توسط هنرمند گرامی خانم شهرزاد بیداریان اجرا شد.

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه بیستم اسفند 1392 و ساعت 20:31 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 و ساعت 19:24 |

يكي از مهم ترين وظايف هر انساني كه طالب يك زندگانيِ آرام و توأم با خوشبختي است، آن است كه به دقت درمورد احوال دروني خود تأمل كند و بكوشد تا به طبقه بنديِ غم ها و شادي هاي خود بپردازد، انواع غم و شادي هاي خود را از هم بازبشناسد، به تحليل ريشه هاي آنها بپردازد، آثار و نتايج آنها را به دقت بررسي كند و سرانجام به چاره جويي براي آنها بپردازد. شناختنِ غم هاي طبيعي و ضروري از غم هاي غير طبيعي و تفكيك كردن ميان غم هاي اجتناب پذير از غم هاي اجتناب ناپذير و جدا كردن غم هاي پسنديده از غم هاي ناپسند سبب مي شود كه آدمي نسبت به خود بصيرت بيشتري پيدا كند و با آرامش و طمأنينة بيشتري زندگي نمايد.

به نظر مي رسد كه غالبِ غم هايي كه زندگي ما را ناخوش مي سازند،  از اسباب و عللي پديد مي آيند كه شناختني اند؛ از اين رو يكي از مهم ترين وظايف هركسي كاوش و جستجو دربارة علل اندوهناك شدن خويش است. در بسياري از مواقع با اندكي ژرف انديشي و درون نگري مي توان علل اندوهناكي خود را ريشه يابي كرد و با اندكي تأمل و صبر آنها را درمان نمود. اگرچه يافتن خار اندوه در درون درياي دل كاري بس دشوار است، اما كساني كه بر اثر ژرف انديشي درمورد احوال دروني خود توانايي تحليل غم هاي خويش را مي يابند، براي هميشه خود را از سيطرة آنها رهايي مي بخشند:

چون كسي را خــار در پايش جهد                     پاي خــــود را بر ســـــــر زانو نهد

وز ســــر سوزن همي جويد سرش                      ور نيــــابد مي كنـــــد با لب ترش

خــــار در پا شد چنين دشوار ياب                      خـــار در دل چون بود واده جواب

خار در دل گـر بديدي هـــر خسي                     دست كي بودي غمــان را بر كسي

(مثنوي، 1/3-150)

بخشی از سخنرانی امروز...

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 و ساعت 21:40 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 و ساعت 0:32 |
بخشی از سخنرانی امروز: 

فوایدی که مولانا برای داشتن غم های متعالی و والا در زندگی انسان ها بر می شمرد:
1) ايجاد تعادل در زندگي
2) ايجاد تنوع در زندگي
3) نيرومند شدن اراده و دستيابي به سودهاي بزرگ
 4) خبر دادن از پيشامدهاي بدِ آينده
 5) حفظ كردن انسان از آزارهاي مزاحمان
6) معني يافتن شادي از طريق درك غم
7) بازداشتن انسان از سركشي و طغيان
 8) ايجاد كردن حالت اضطرار در انسان
9) بيدار كردن انسان از حالت غفلت
 10) آشكار كردن گوهر انسان ها.
مولانا باور دارد باید غم ها را جدی گرفت . او غم های سخیف و سطحی را از غم های والا و متعالی که باعث شکوفایی و حرکت و جوشش در جان و روان آدمی می شوند، تفکیک می کند. و برای اینگونه غم ها ارزش ویژه یی قائل است. . . 

هـــر دمي فكري چو مهمـاني عزيز
فكــــــر غم گر راه شـادي مي زند
خـــانه مي روبد به تندي، او ز غيــر
مي فشــــاند برگ زرد از شـاخ دل
مي كنــــد بيخ سرور كهنـــــــه را
غــــم كند بيخ كژي پوسيـــــده را
غـــم ز دل هر چـــــه بريزد يا بـرد
خـــاصه آن را كه يقينش باشد اين
گـــر تُرُشْ رويي نيـــارد ابر و برق
آن ضميــــــر روتــرش را پاس دار
ابـــر را گـــر هست ظــاهر روترش
فكــــر غـــــم را تــو مثال ابر دان

 

آيــد انــدر سينـــه ات هر روز نيز...
كارْســـازي هـــاي شادي مي كنـد
تا درآيد شـــــادي نو ز اصل خيــر
تا بــــرويد بــــرگ سبـــــز مُتَّصـل
تا خــــرامــــد ذوق نــــو از مــاورا
تا نمــــايد بيــــخ رو پوشيــــــده را
در عــــوض حقّــــــا كه بهتـر آورد
كــــه بــــود غــــم بنـــدة اهل يقين
رز بســـــوزد از تبسّـــم هاي شـــرق ...
آن تـــرش را چون شكر شيرين شمار
گلشن آرنده ست ابـــر و شـوره كش
با ترش تـــو رو تــرش كـم كن چنان                       
    (5/ 3698-3676)

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه ششم اسفند 1392 و ساعت 22:6 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه پنجم اسفند 1392 و ساعت 15:1 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 و ساعت 0:25 |

در آثار «عطار» نزديک به دویست حکايت در مورد ديوانگان عاقل و يا عاقلان ديوانه نما همچون «بهلول» آمده‌است. ديوانگان، نقش ويژه‌اي در آثار او دارند. هر جا که در تنگناي اجتماعي، فکري، عقيدتي و ... قرار می گيرد، حرفش را از زبان آنان مطرح مي‌کند زيرا که از سوي جامعه بر اينان حرجي نيست! 
یکی از ویژگی‌های بسیار جالبِ خدا در منظومه‌های عطار، این است که خدا موجودی شوخی‌پذیر است؛ یعنی می‌توان با او شوخی کرد، سر به سرِ او گذاشت، او را خنداند و به طور صریح یا غیر صریح و به شکلی طنزآمیز یا جدی از او انتقاد کرد. البته این مسأله خاصِ عطار نیست و در آثار سایرِ عارفان نیز می‌توان آن را دید، اما بدون تردید گستاخی با خدا به این شدت و با این ابعاد در آثارِ هیچ یک از عارفان مسلمان دیده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین درون‌مایه‌های شعرِ عطار همین «گستاخی کردن با خدا» است. باید توجه داشت که معنای کلمۀ گستاخی در این موردِ خاص با معنایی که ما امروزه از آن درمی‌یابیم تفاوتِ عمده‌ای دارد.

عرفا و گستاخی با حضرت حق

عطار درباره دو تن تعبیر «گستاخِ درگاه» را به کار برده است، یکی یحیی معاذ رازی(ف 258) و دیگری ابوالحسن قصاب آملی. اما در حق ابوالحسن خرقانی می گوید: «در حضرت آشنایی عظیم داشت و در گستاخی کرّ و فری که صفت نتوان کرد.» (کدکنی؛ 1384) البته در ترجمه عربی از تذکره الاولیاء(سال 869) گستاخی را « انبساط» معنی کرده است و می گوید: «و له مع الله تعالی مقام الانبساط.»

گستاخی و صمیمت بوالحسن با خدا سبب شده است که در درون او لحظه هایی بگذرد که در ادبیات عرفانی جهان بی همتاست:

1)      شبی نماز می کرد، آوازی شنید که «هان! بوالحسنو! خواهی که آنچه از او می دانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟» شیخ گفت: «ای بار خدایا! خواهی تا آنچه از رحمتِ تو می دانم و از کرم تو می بینم با خلق بگویم تا هیچ کَسَت سجود نکند؟» آوازی شنید که: «نه از تو و نه از من!»

2)      و گفت: حق گفت: «بندۀ من همه چیز به تو دهم الا خداوندی.» گفتم: «خداوندی نیز هم به بوالحسن دهی هم نخواهد. و این دادن و دهم از میان برگیر که این بیکارگان گویند.»

3)      نقل است که گفت: گاهی بهشتِ آراسته پیش بوالحسن آورد. بوالحسن رو به حق ها کند « این را مشتری نیَم، مرا تو می بایی!».....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه هشتم بهمن 1392 و ساعت 22:0 |
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه هفتم بهمن 1392 و ساعت 21:46 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه سی ام دی 1392 و ساعت 19:6 |

طرح سوال: چرا می توان آثار عطار نیشابوری را با رویکردی جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد؟

در تمامی آثار عطار (تذکره الاولیا ، منطق الطیر، الهی نامه، مصیبت نامه، اسرارنامه، مختارنامه و دیوان اشعار)، تمامی رسته ها و گروه های اجتماعی موجود جامعه عصر عطار با دقت نظر و هوشیاری کامل مورد بررسی این شاعر قرار گرفته  و به خوبی به جایگاه آنها اشاره است. او جمعا شصت و هشت  عنوان شغلی از مشاغل گوناگون و اقشار مختلف جامعه را لحاظ کرده است. ...

عطار بسیار به اعتقادات و خرافات و باورهای موجود در جامعه پرداخته است و با دقت و ریزبینی خاص خود به واکاوی این باورها می پردازد. باورهایی همچون:

  • پری باوری
  • جادوگری
  • چشم زخم (منطق الطیر: باش چشماروی او امروز تو/ بعد ازین فردا سپندش سوز تو)
  • حرمت نان و نمک (مصیبت نامه: داستان دو دزد  که به خاطر حرمت نان ، از دزدیدن صرف نظر می کنند)
  • شفا بخشی نفس پاکان(منطق الطیر: زنی با مجاهده و پاکدامنی و سر بلند بیرون آمدن از سختی ها دم مسیحایی یافت) :
بسی مفلوج زانفاسش چنان شد/ که با راه آمد و پایش روان شد

بخشی از سخنرانی امروز


+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 و ساعت 20:4 |

همین موضوع بحث صبح سه شنبه 92/10/24 در شبکه چهار سیما ، برنامه طلوع ، ساعت 7:30 الی 9:30 پخش زنده خواهد شد.

منتظر نظرات و انتقادات شما هستم.

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه بیست و سوم دی 1392 و ساعت 12:24 |


تنبورنوازان:                                                                        
آذز مرزبان
آویشا جلال الدین
غزال ایرانی
شهرزاد بیداریان
چشمه اخوت
ماندانا فرمانی
سوگند علیزاده
راحله فیوضی
پریسا کلهر


نوازندگان:
 مینو قاسم پور : قانون
رخساره رستمی: عود
هیلا فیض پور: تار و رباب
فروغ اردهالی: کوزه و دهل    و    رویا احمدی: دف


سرپرست و خواننده: سهیلا پور گرامی          فروش بلیط: http://www.mousika.ir

این کنسرت شامل دو بخش سنتی و مقامی است که قرار است دو شب در تالار شهید آوینی همزمان با جشن میلاد حضرت رسول (ص) ویژه بانوان اجرا شود.

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در یکشنبه بیست و دوم دی 1392 و ساعت 18:14 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه هفدهم دی 1392 و ساعت 21:47 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه شانزدهم دی 1392 و ساعت 21:8 |

این داستان تماما رمزگونه است و عناصر داستانی را می توان با رمزگان تصوف مطابقت داد مثلا شیخ صنعان می تواند رمز سالک باشد و دختر ترسا انگیزه و جرقه عشق و حرکت اولیه به سمت کمال و مرید صادق رمز دل و...
پیام های برجسته داستان شیخ صنعان به روایت عطار نیشابوری را می توان اینگونه تقسیم بندی کرد:

1. برتری تقدیر 2. مرید و مراد مکمل یکدیگرند 3. اهمیت توبه 4. برتری تصوف عاشقانه بر زاهدانه و ...

این چنین افتد بسی در راه عشق      این کسی داند که هست آگاه عشق

بخشی از سخنرانی امروز

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه سوم دی 1392 و ساعت 22:55 |
لیست وبلاگ های بروز شده


Powered By
BLOGFA.COM