+ نوشته شده توسط رویا احمدی در شنبه پانزدهم شهریور 1393 و ساعت 17:2 |
تور قونیه همراه با سخنرانی و گروه های موسیقی خواهد بود

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 23:34 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 20:39 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 و ساعت 15:6 |

منیره تقی پور ؛ شاعر و ویراستار                               رویا احمدی؛ پژوهشگر ادبیات کلاسیک فارسی

 آقای جهان بین؛ شاعر

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 و ساعت 18:46 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در یکشنبه بیستم مهر 1393 و ساعت 14:28 |


برچسب‌ها: 34مین نشست
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در چهارشنبه نهم مهر 1393 و ساعت 20:28 |


برچسب‌ها: 34مین نشست
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 0:16 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 0:12 |


برچسب‌ها: دور دوم, 33مین نشست ادبی, مثنوی خوانی
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در شنبه بیست و دوم شهریور 1393 و ساعت 17:49 |
کانون مفاخر و مشاهیر ایران زمین


Powered By
BLOGFA.COM