+ نوشته شده توسط رویا احمدی در جمعه نهم خرداد 1393 و ساعت 0:44 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه نهم تیر 1393 و ساعت 14:12 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه سوم تیر 1393 و ساعت 23:25 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در یکشنبه یکم تیر 1393 و ساعت 13:26 |

     

قصه «مِری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری» از دفتر اول مثنوی معنوی مولانا یکی از تاثیر گذارترین داستان های مثنوی است. از این قصه، روایت های دیگری در آثار سایر نویسندگان و سخن سرایان فارسی آمده است که از آن جمله اند روایاتِ امام محمد غزّالی، نظامیِ گنجوی، انوریِ ابیوردی و مرتضی داعی حسنی. (فروزانفر، 1377، ص 134) در میان روایت هایی که از داستان مسابقه نقاشی بین چینیان و رومیان نقل شده، روایت مولوی از همه مشهورتر است.

مولوی، در نقلِ این روایت، چنانکه شیوه معمول او است، داستان را بهانه ای برای بیان اندیشه های خود قرار داده است. برای اینکه پیام مورد نظر وی از این داستان بهتر معلوم شود،  چند بیتی را که قبل از شروع داستان مزبور آورده است، نقل می کنیم:

 

همچو آهن ز آهنی بی رنــــگ شو                           در ریاضت آینه بی ژنــــــــگ شو

خویش را صافی کن از اوصاف خود                         تا ببینی ذات پاکِ صافِ خــــــود

           بیـــــــنی اندر دل عـــــــلوم انبیــــــا                         بی کتاب و بی مُعــــــید و اوســــتا

... ور مثــــــــالی خواهی از علم نهـــان                         قصه گو از رومیــــــان و چینــــــیان

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 و ساعت 23:42 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 و ساعت 0:42 |

 

نوازندگان: بهنام علیپور/ سنتور ،  ژاله پدرامی/ دف،   نیلوفر راستگو/ دف

 

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 و ساعت 23:53 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در یکشنبه چهارم خرداد 1393 و ساعت 13:0 |

   طوطی در این داستان ، نمودار جان علوی پاک و مجرد است ، قفس ، مثالی است از تن و یا قالب مادی ، راه نجات و طریق رهایی آن ، آزادگی و حرّیت از قیود و بندهای ساختگی عادت و تلقین ، ترک تعلّق مادّی است .

   تمثیل روح به مرغ در اشعار پارسی بعداز ابوعلی سینا و انتشار « قصیدة عینیه » او و « رساله لطیر » تألیف وی و رساله ای بدین نام از ابوحامد محمد غزالی راه یافته است ، روح را مطابق روایت مسعودی عربان از جنس مرغان می پنداشته اند ( مروح الذهب در حاشیة کامل ابن اثیر ، ج 4 ص 112 ) مطابق چند حدیث ارواح مؤمنان در بهشت به صورت مرغان سبز فام در می آیند.

اصل قصه هم پیش از وی موجود و مشهود بوده است ، هنر مولانا  بسط و تفصیل آن حکایت است با تعبیری دل انگیز وشیوا و افزودن مسائل مختلف عرفانی و فلسفی و دینی به همراه مضمونهای شاعرانه و عاشقانه که درزیبایی و حسن تأثیر گفتارش تأثیری در خور توجه و در حد اعجاب به جا گذاشته است .

محور اساسی این حکایت ، موت ارادی و گسستن از تعلقات غیر خدایی و رها شدن از خویشتن کاذب خود و نهایتاً به مقام فناء رسیدن است.

در این حکایت طوطی قفس نشین ، تمثیل سالک طالبی است که می- خواهد از قفس کالبد و مقتضیات آن رها شود .

 مولانا در پایان این قصه وقتی زیان تعظیم خلق و انگشت نما بودن را که یکی از نتایج این قصّه است بیان می کند ، آنجا که مخاطب را از تعظیم و تملّق مردم بر حذر می دارد برای خودش این اندیشه پیش می آید که دوری از این دامها در حدّ قدرت و اختیار انسان نیست و بدون عنایات خداوند وجود خلق هیچ هیچ است و حتی عنایات خاصان حق هم برای این بسیج لازم است و این توجه به عجز و ضعف انسان ، باز ، وی را به تضرع و مناجات می خواند . در این مناجات هم از خدا می خواهد تا قطرة ناچیز علم خود را که عطای اوست به دریاهای خداوندی متصل کند و آن را از خواهش های جسمانی و نفسانی که به علت عدم تجانس با روح ، هر گونه علمی را درتیرگی حس محدود و ضایع می دارد وارهاند و آن قطره را با دریاهای خویش که علم واقعی از آنجا نشأت و مدد می یابد متصل سازد ...

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ     بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ

بی عنایات حق و خاصان حق    گر ملک باشد سیاهستش ورق

ای خدا ای فضل تو حاجت روا    با تو یاد هیچ کس نبود روا

این قدر ارشاد تو بخشیده‌ای    تا بدین بس عیب ما پوشیده‌ای

قطرهٔ دانش که بخشیدی ز پیش   متصل گردان به دریاهای خویش

قطرهٔ علمست اندر جان من   وارهانش از هوا وز خاک تن

پیش از آن کین خاکها خسفش کنند    پیش از آن کین بادها نشفش کنند

گر چه چون نشفش کند تو قادری    کش ازیشان وا ستانی وا خری

قطره‌ای کو در هوا شد یا که ریخت    از خزینهٔ قدرت تو کی گریخت

گر در آید در عدم یا صد عدم      چون بخوانیش او کند از سر قدم

صد هزاران ضد ضد را می‌کشد    بازشان حکم تو بیرون می‌کشد

 

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 و ساعت 23:45 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:44 |
لیست وبلاگ های بروز شده


Powered By
BLOGFA.COM