+ نوشته شده توسط رویا احمدی در شنبه پانزدهم شهریور 1393 و ساعت 17:2 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 و ساعت 15:6 |

منیره تقی پور ؛ شاعر و ویراستار                               رویا احمدی؛ پژوهشگر ادبیات کلاسیک فارسی

 آقای جهان بین؛ شاعر

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 و ساعت 18:46 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در یکشنبه بیستم مهر 1393 و ساعت 14:28 |


برچسب‌ها: 34مین نشست
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در چهارشنبه نهم مهر 1393 و ساعت 20:28 |


برچسب‌ها: 34مین نشست
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 0:16 |

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 0:12 |


برچسب‌ها: دور دوم, 33مین نشست ادبی, مثنوی خوانی
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در شنبه بیست و دوم شهریور 1393 و ساعت 17:49 |


خلاصه بحث:

اگر چه مولانا در چند جاى از مثنوى به بحث از تشبيه و تنزيه پرداخته است و با بيانى ذوقى و در قالب شعر نظر خود را در اين مساله بيان نموده است، اما شاهكار او در اين بحث در داستان موسى و شبان آمده است، تابلويى كه مولوى از تشبيه و تنزيه به تصوير مىكشد در ضمن يك داستان كاملا عاميانه و در عين حال جذاب و دل انگيز است، قهرمانان اصلى اين داستان دو شخصيت كاملا متفاوتند يكى نماينده عقل گرايى محض و طبعا معتقد به تنزيه حق تعالى از هر گونه تشابه به مخلوقات و ديگرى نماينده قوه خيال و حاكميت آن بر عقل مىباشد، از اين رو قائل به تشبيه حق با ساير موجودات است.

مولوى در اين داستان با هر دو مكتب مخالفت مىكند و اين گونه معرفتها را خطا وناشى از جهل مىداند، او در اين داستان به خوبى نشان مىدهد كه جايگاه تنزيه جدا از موضع تشبيه است، او مقام ذات حق تعالى را منزه و مبرا از هر گونه تشبيه و تنزيه مىداند زيرا ذات حق، بى نهايت، مجرد محض و اصولا غير قابل شناخت است و به چنگ هيچ يك از قواى عقلى يا حسى در نمى آيد، از اين رو چنين موجودى امكان شباهت با چيزى را ندارد تا تشبيهى صورت گيرد .....
نکته حائز اهمیت در این داستان البته دفاع خداوند از شبان عامی است که نگاه انسانی مولانا را به تمامی ابنای بشر نشان می دهد.

+ نوشته شده توسط رویا احمدی در سه شنبه هجدهم شهریور 1393 و ساعت 21:56 |


برچسب‌ها: دور دوم, 32 مین نشست ادبی, مثنوی خوانی
+ نوشته شده توسط رویا احمدی در شنبه پانزدهم شهریور 1393 و ساعت 16:58 |
کانون مفاخر و مشاهیر ایران زمین


Powered By
BLOGFA.COM